نویسنده: saeidb1

وب سایت: http://saeidb1.7gardoon.com

سوگند نامه کیوکوشین به نام خدا ما جسم و دل خود را پرورش میدهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم راه راستین مبارزه را می پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم با قدرتی راستین می کوشیم تا روح فروتني را در خود بوجود آوریم ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد به درجات بالا تر از خود احترام می گذاریم از خشونت مي پرهیزیم ماهمواره به یاد پروردگار توانائیم و هر گز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد. همواره به عقل و قدرت می اندیشیم و خواستهای دیگر را از خود می رانیم تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به کیوکوشین كاراته را رعایت خواهیم کرد و می کوشیم تا به هدف واقعی دست یابیم. ماكسو سخنان زیبای سوسای اویاما عبور از یك مانع قدرت جدیدی به انسان می بخشد. آنچه مهم است حركت قدم به قدم به طرف جلوست. دردها و رنجهای غریزی همان امیال و هوسهایی است كه انسانها از ابتدا تابع آن هستند. مطالعه و تحقیق در روش رزمی مانند بالا رفتن از صخره است به راهت ادامه بده و بدون استراحت به پیش برو. نتایج خوب مانند فتح قله ی اول است. هدف مطلوب باید برقراری وضع روحی مناسب باشد. شهامت یك واكنش لازم و ضروری است. آن كس كه خالص است مانند خدای انرژی است. اگر نسبت به راهی كه رفته اید اطمینان كامل دارید از هیچ چیز نباید بهراسید. زندگی مانند مرگ و ثروت مانند فقر است .انسان شبیه خوك و نفس انسان مانند انسان است. آيين و قواعد را اول در خود بررسي كرده و سپس به تمرين مداوم آن بپردازيد. كار هنرهاي رزمي بعد از هزار روز تمرين آغاز شده و پس از ده هزار روز تمرين به اوج خود ميرسد. ماهرترين مدافعان، بهترين مهاجمانند. هنرهاي رزمي از يك نقطه هماهنگي آغاز شده و به يك دايره هماهنگي كه مشتمل بر حركت خطي مستقيم ميباشد منتهي ميگردد. کاراته با تواضع شروع ميشود و با تواضع به پايان ميرسد، پس هميشه متواضع باشيد. راز پنهان كاراته در حصول تجربه است. از خصوصيات عمده هنرهاي رزمي وضعيت بدن است؛ لذا هميشه بدن خود را در وضعيتي متعادل نگاه داريد. فراگيري هنرهاي رزمي همچون صعود از يك . پول ارزش دارد، ولي به آن نچسبيد. در هنرهاي رزمي اينكه هدف پيروزي باشد، البته اهميت دارد. با اين همه انگيزه مبارزه نبايد انگيزه خصوصي باشد. كار هنرهاي رزمي كاري است همگاني، و در تعليم آن خودخواهي روا نيست. در هنرهاي رزمي، تأمل و تفكر درباره كارهاي گذشته به مهارت كارهاي بعدي مي انجامد. در کیوکوشین کاراته مراتب و رنگ کمربند های دارای فلسفه خاصی است که به ترتیب پس از کمر بند سفید عبارت است از: نارنجی: آغاز طلوع خورشید کیوکوشین کاراته آبی: ورزشکار احساس میکند که در آسمان است و احساس غرور خاصی دارد زرد: شروع تابش آفتاب کیوکوشین کاراته به روح و جسم کاراته کا سبز: آغاز رویش و جوانه زدن قهوه ای: در این مرحله ورزشکار سر به زیر و خاکی تر از قبل شده مشکی: آغاز تاریکی و اینکه ورزشکار متوجه میشود چیز زیادی از کاراته نمیداند و در ابتدای راه است. دریافت فایل لغت نامه کیوکوشین A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z اعداد

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 1545

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |